Gebiedsmanager Gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor voor Waterschap de Dommel

Samen met het Waterschap de Dommel begeleiden we het proces voor de transitie van gebied rond de Dommel, Keersop en Beekloop als onderdeel van het Natura 2000 gebied Groote Heide, Leenderbos, Malpie en de Plateaux. Met 11 partijen leggen we de ruimtelijke puzzel om de opgaven voor Natuur, Water, Landbouw te matchen met de woonopgave, klimaat en energiedoelen en de mobiliteitsdruk. Het proces is nu in de visiefase, begin 2024 willen we naar de Planuitwerking toe.

Gebiedsmanager Gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor voor Waterschap de Dommel