Bouwteam Lange Nieuwstraat Tilburg

Terug naar Projecten

In een geslaagde inspanning om de stedelijke omgeving van Tilburg te vernieuwen, heeft Cleverland het bouwteamproject in de Lange Nieuwstraat met succes afgerond. Dit project markeert een belangrijke stap in de klimaatadaptatie en revitalisatie van de straat, waarbij doelgerichte samenwerking met stakeholders de sleutel tot succes is geweest.

Het bouwteammodel vormde de ruggengraat van dit omvangrijke project. De uitdagingen waren divers, variërend van burgerparticipatie en afstemming met NUTS-partijen tot het beheren van de beperkte ruimte en het verleggen van cruciale kabels en leidingen. De keuze voor een bouwteam stroomlijnde het proces en zorgde voor een naadloze samenwerking tussen opdrachtgever gemeente Tilburg, procesbegeleider Plein Civiel, Cleverland en de aannemer, Van Kessel.

Cleverland voerde een grondige omgevingsanalyse uit en stelde een KES en een stakeholdersanalyse op. Het inrichtingsplan werd vervolgens nauwkeurig uitgewerkt tot een besteksontwerp, waarbij de contractdocumenten zorgvuldig werden geformuleerd. Het unieke aspect van de aanpak lag in het betrekken van de uitvoering in het ontwerpproces, waardoor Cleverland en Van Kessel gezamenlijk uitvoeringsrisico's effectief konden beheersen.

Tijdens de realisatiefase manifesteerden de resultaten van de aanpak zich duidelijk. Weinig verrassingen deden zich voor, en de constructie verliep soepel. De nieuwe straten ademen nu frisheid uit, dankzij de klimaatadaptieve maatregelen, groene elementen en vernieuwde verhardingen. Het draagvlak vanuit de omgeving is groot, wat aantoont dat het projectontwerp met zorgvuldige afstemming met de omgeving tot stand is gekomen.

Cleverland kijkt met trots terug op een project dat niet alleen de fysieke omgeving transformeerde, maar ook een voorbeeld is van hoe succesvolle samenwerking en doordachte ontwerpstrategieën kunnen leiden tot een duurzame stadsvernieuwing.