Basis op orde voor een optimaal beheerproces

Voor werkorganisatie Duivenvoorde hebben we aanbevelingen gemaakt met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte.

Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De gemeentes zijn niet gefuseerd, maar hebben wel een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Uit analyse bleek dat het primaire beheerproces voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte van de beide gemeenten niet goed op orde was. In samenwerking met de Beheermeester maakten we een procesanalyse en een analyse op alle mogelijke beheerdata.

We brachten door middel van interviewsessies met de beheerders van alle arealen de gehanteerde processen in kaart. Hierbij hanteerden we het SIPOC-model (Supplier, Input, Process, Output, Customer). Deze analyseerden we waarna we verbetervoorstellen deden. We hebben niet alleen naar het inhoudelijke proces gekeken, maar ook naar de houding en het gedrag van de beheerders.  WODV: "Goede inzichten over de stand van zaken van onze beheerorganisatie. Met de concrete aanbevelingen gaan we gezamenlijk verder bouwen aan een optimaal beheerproces."

Deze aanbevelingen zijn vanaf september 2019 opgepakt door WODV, waardoor in januari 2020 voor alle ketens de beheerdata volgens het ABC-principe (actueel, betrouwbaar en compleet) op orde is.

Basis op Orde voor een optimaal beheerproces | Cleverland