Asfaltonderhoud Parkhout, Nieuwegein

Terug naar Projecten

Cleverland heeft met succes het asfaltonderhoud van Parkhout in Nieuwegein afgerond. In dit project zijn maatwerkoplossingen ingezet om de verouderde asfaltconstructie van de rijbaan en de scheurvorming in het fietspad door wortelopdruk van bomen aan te pakken. Het project illustreert niet alleen onze toewijding aan maatwerk in civieltechnische werkzaamheden, maar benadrukt ook ons grote hart voor bomen.

De rijbaan van Parkhout te Nieuwegein kampte met een verouderde asfaltconstructie, terwijl het fietspad te lijden had onder scheurvorming door wortelopdruk van grote bomen. De gemeente Nieuwegein stond voor de uitdaging om dit probleem aan te pakken en schakelde Cleverland in voor deskundig advies.

Cleverland nam het voortouw in het ontwerpproces, waarbij de focus lag op het beschermen van de bomen en de vele en grote boomwortels onder het fietspad. In nauwe samenwerking met leverancier Treebuilders en de gemeente Nieuwegein werden maatregelen voorgesteld en technisch uitgewerkt. Het resultaat was een innovatieve oplossing: sandwichpanelen in combinatie met een wortelscherm om wortelopdruk effectief tegen te gaan.

Het uiteindelijke resultaat was niet alleen een goed doordacht ontwerp, maar ook een vlotte uitvoering van de voorgestelde maatregelen. De rijbaan en het fietspad van Parkhout liggen er weer netjes bij. En de problemen met wortelopdruk behoren nu tot het verleden.

Uitvoering