Advisering onderhoud of vervanging twee houten bruggen bij Gemeente Vaals

Cleverland adviseert de assetmanager Civiel Technische Kunstwerken van de gemeente Vaals om te komen tot een goed onderbouwd raadvoorstel waarmee de gemeenteraad een weloverwogen keuze kan maken tussen investeren in groot onderhoud of investeren in vervanging van 2 houten bruggen. 

Dit advies geeft de gemeenteraad inzicht in de volgende aspecten:

  • Economische levensduur versus Theoretische levensduur versus Technische levensduur
  • Sturen op prestatie, kosten en risico’s
  • Circulair bouwen
  • Nieuwbouw varianten incl. kostenraming

Beide bruggen zijn vrijwel identiek. Bron: inspectierapporten Leycon Advies BV.