Rotonde Laaghemaal | Rondje van de zaak! (2)

Als ingenieurs bij Cleverland hèbben we iets met verkeersrotondes: we turnen onveilige verkeerssituaties om tot een veilige omgeving. Voor ons gaat het daarbij met name om het slimme denkwerk dat eraan voorafgaat. Want daarin komt veel samen: verkeersdoorstroming, veiligheid, groen, hemelwater. Maar vooral: de best mogelijke inpassing van de nieuwe verkeersoplossing in de bestaande situatie en (leef)omgeving. In dit tweede ‘rondje van de zaak’: rotonde Laaghemaal-Thorbeckeborch in Rosmalen.

Rotonde Laaghemaal | Rondje van de zaak! (2)

 
In de wijk de Groote Wielen in Rosmalen (’s-Hertogenbosch) bouwen het Rodenborch college en het Jeroen Bosch college een nieuwe school. Na de zomer wordt het gebouw in gebruik genomen. De gemeente heeft de ambitie om van de openbare ruimte rondom het scholencomplex een ‘groene en verkeersveilige omgeving’ te maken. En dat laatste is absoluut noodzakelijk: de huidige oversteek is voor fietsers niet echt veilig. En dat terwijl hier straks iedere schooldag zo’n 2.300 (voornamelijk fietsende) leerlingen de school zullen bezoeken en verlaten!

De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft Cleverland gevraagd om het voorlopig ontwerp voor de rotonde technisch uit te werken tot bestekstekeningen met een RAW-bestek. Uitdagingen: de gemeente vraagt om een rotonde die, naast meer veiligheid en soepele doorstroming van het (fiets)verkeer, ook bijdraagt aan een betere verbinding tussen de nieuwe school en de achterliggende wijken. Met veilige fietspaden en oversteken die rechtstreeks naar het scholencomplex voert. Extra uitdagingen: het omleiden van een watergang van het Waterschap (inclusief volledige duikerconstructie) en het hoogteverschil ten opzichte van het oude kruispunt. De nieuwe rotonde ligt ruim een halve meter hoger om zo een veilige oversteek voor fietsers vanaf het hoger gelegen Rietpad te realiseren.

De rotonde Laaghemaal-Thorbeckeborch wordt medio van dit jaar opgeleverd, en daar kijken we naar uit. Natuurlijk kan dit niet zonder een goede samenwerking met de Gemeente 's-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas.